Regulamin sklepu internetowego PERLITA.PL

Postanowienia ogólne

Poniższy tekst stanowi Regulamin sklepu internetowego prowadzonego pod adresem: www.perlita.pl  przez firmę:

ST Group AGNIESZKA MAREK ul. Poznańska 5, 62-081 Przeźmierowo zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej,

posiadającą numer NIP: 697-129-64-43 ,  

Regon: 411004830

telefon nr 618660543

email: biuro@perlita.pl

Konto bankowe: MultiBank   92 1140 2017 0000 4502 0646 2636

2. Niniejszy Regulamin obowiązuje e-sklep www.perlita.pl oraz wszystkich klientów korzystających z jego usług.

3. Wszystkie produkty oferowane w  e-sklepie  www.perlita.pl są fabrycznie nowe oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

Przyjmowanie zamówienia

1. Sklep internetowy  www.perlita.pl prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.

2. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu i każdorazowo związany jest jego postanowieniami w chwili dokonywania zamówienia.

3. Osobami upoważnionymi do składania zamówień są Klienci posiadający status zarejestrowanego użytkownika sklepu www.perlita.pl 

Status zarejestrowanego użytkownika e-sklepu www.perlita.pl uzyskuje się po wykonaniu następujących czynności:

1)     dokonaniu rejestracji w e-sklepie: www.perlita.pl

2)     zalogowaniu w e-sklepie www.perlita.pl przy użyciu adresu e-mail i hasła.

4. Informacje dotyczące produktów w sklepie internetowym www.perlita.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy. Poprzez wypełnienie formularza zamówienia Klient składa ofertę kupna określonego produktu.

5. Sklep www.perlita.pl zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokonanego zamówienia oraz odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do jego rzetelności.

6. Kamienie szlachetne mogą minimalnie różnić się między sobą. W przypadku braku możliwości zapewnienia klientowi kamienia o konkretnych zamówionych parametrach – sklep www.perlita.pl zaproponuje w tej samej cenie kamień o nieznacznie różniących się parametrach.

7. Prezentowane na stronach sklepu www.perlita.pl zdjęcia biżuterii nie oddają jej rzeczywistej wielkości – mają jedynie charakter informacyjny. Sklep www.perlita.pl dołożył wszelkich starań aby prezentacja produktów w jak najwyższym stopniu oddawała wyobrażenie ich masy /wielkości/. Z uwagi na proces powstawania biżuterii – wiele wzorów wykonywanych jest ręcznie – poszczególne egzemplarze tego samego modelu mogą w niewielkim stopniu różnić się między sobą.

Dokonywanie zmian oraz wycofanie zamówienia

1. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wysłania przez Sprzedawcę e-maila potwierdzającego fakt wysłania zamówionych produktów.

2. Klient może wycofać lub zmodyfikować złożone zamówienie telefonicznie pod nr 61 866 05 43 lub emailem pod adresem: biuro@perlita.pl

3. Nie można dokonać anulowania lub zmiany zamówienia, które zostało już zrealizowane (wysłane).

Ceny

1. Walutą, w której podane są ceny towaru oraz przeprowadzane transakcje jest złoty polski. Ceny podawane na stronie internetowej www.perlita.pl   są cenami brutto, zawierają podatek VAT.

2. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

Paragony i faktury

1. Do każdego zrealizowanego zamówienia dołączany jest paragon. Faktura VAT wystawiana jest na życzenie Klienta, po podaniu wszystkich danych potrzebnych do wystawienia faktury i poinformowania o tym Sklepu w zamówieniu.

2. Paragon lub fakturę należy zachować na wypadek ewentualnych zwrotów lub reklamacji.

Terminy realizacji zamówienia

1. Dokonywanie zamówień w sklepie www.perlita.pl jest możliwe 24h na dobę przez wszystkie dni w roku. Realizacja zamówień odbywa się wyłącznie w dni robocze.

2. Zamówienia realizowane są w terminie do 4 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia. Zwykle wysyłka złożonych zamówień realizowana jest w ciągu 24 godzin.

3. Wszelkie koszty związane z wysyłką pokrywa Klient. Koszty dostawy podawane są w cenniku transportu.

4. Koszty związane z wysyłką zagraniczną ustalane są indywidualnie i w całości pokrywane przez Klienta.

5. Sklep www.perlita.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedochowanie terminu realizacji zamówienia z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności wystąpienia siły wyższej. W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w terminie wskazanym w Regulaminie sklep www.perlita.pl niezwłocznie zawiadomi o ich Klienta, podając jednocześnie przewidywany czas realizacji zamówienia . W takim przypadku Klient może podstąpić od umowy.

6. Przesyłki krajowe dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej powinny dotrzeć następnego dnia roboczego po dniu ich nadania. Przesyłki krajowe dostarczane za pośrednictwem Poczty Polskiej powinny dotrzeć do 6 dni roboczych w przypadku przesyłek ekonomicznych, do 4 dni roboczych w przypadku przesyłek priorytetowych (informacja zgodna z cennikiem Poczty Polskiej).

Uszkodzenie przesyłek

1. Przed pokwitowaniem odbioru przesyłki Klient zobowiązany jest sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie.

2. W przypadku gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, nie należy przyjmować przesyłki. W takiej sytuacji Klient sporządza protokół szkody w obecności kuriera oraz niezwłocznie (w miarę możliwości natychmiast) kontaktuje się ze sklepem www.perlita.pl w celu przekazania informacji o stwierdzonych uszkodzeniach.

Dokonywanie płatności

1. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem gdy płatność następuje przy odbiorze.

Możliwe są następujące formy płatności:

a) przy odbiorze - w siedzibie firmy przy zakupie produktu bezpośrednio w sklepie Perlita,

b) przelewem poprzez płatność on-line – zapłata realizowana za pośrednictwem serwisu dotpay,

c) za pomocą przekazu lub przelewu bankowego w formie przedpłaty na rachunek sklepu: mBank 92 1140 2017 0000 4502 0646

Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy.

1. Klient może zrezygnować z produktów zakupionych w Sklepie i odstąpić  od umowy bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie na piśmie.  Dla zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy zwracany produkt należy odesłać na własny koszt.

3. Klient może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

4. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy wszystkie otrzymane od klienta płatności, w tym koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od daty zwrotu towaru lub dostarczenia dowodu jego odesłania na nasz adres, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5. W razie odstąpienia od umowy, to co strony wzajemnie świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.

6. Sklep nie przyjmuje zwrotnych przesyłek za pobraniem.

7. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć informację o numerze rachunku na jaki ma nastąpić zwrot zapłaty.


Reklamacja

1. Jeżeli dostarczony przez Sprzedawcę produkt jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową, poprzez pisemne złożenie reklamacji.

2. Klient ma prawo do złożenia reklamacji zakupionego towaru w ciągu roku od dnia stwierdzenia wady, jednak nie później niż do upływu 2-letniego okresu rękojmi.

3. Przesyłkę reklamacyjną należy wysłać do siedziby firmy na adres: Perlita, ul. Poznańska 5, 62-081 Przeźmierowo.

4. Do przesyłki reklamacyjnej należy dołączyć oryginał paragonu lub faktury oraz pisemny opis wady lub niezgodności produktu z zamówieniem.  

5. W terminie 14 dni od zgłoszenia reklamacyjnego Klient otrzyma odpowiedź na zgłoszoną reklamację. Nie udzielenie odpowiedzi w tym terminie skutkuje tym, że reklamację uważa się za uzasadnioną. Reklamacja powinna być ostatecznie załatwiona w terminie 30 dni.

6. Roszczenia reklamacyjne załatwiane są bezpłatnie. W przypadku stwierdzenia wad uzasadniających uznanie reklamacji, produkt zostanie naprawiony i odesłany Klientowi na koszt sklepu.  

7. W razie stwierdzenia uszkodzeń, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności (uszkodzenia z winy Klienta) Sklep www.perlita.pl skontaktuje się z Klientem w celu poinformowania go o ewentualnych kosztach naprawy. Klient może zlecić naprawę lub odebrać produkt bez naprawy.

Ochrona danych osobowych

1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002r. nr 101 poz.926) Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych swoich Klientów.

2. Klient składając zamówienie dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie  jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, ewentualnych reklamacji, ułatwienia złożenia kolejnych zamówień oraz w celach marketingowych. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, co do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.

Ochrona praw autorskich

1. Wszystkie zdjęcia produktów zamieszczane na stronie oraz teksty im przypisane są własnością sklepu www.perlita.pl

2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych, przedruk tekstów zamieszczonych na stronie oraz ich udostępnianie w Internecie.

3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony sklepu www.perlita.pl oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.

Polityka cookies

1. Czym są pliki cookies? -Pliki cookies to małe pliki przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (laptop, smartphone, komputer, itp) pozwalające rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. "Cookies" zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Do czego używamy plików cookies? Pliki cookies używane są w celu dostosowania wyświetlania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, dzięki którym właściciele stron mogą rozbudowywać lub modyfikować strony w taki sposób, aby jak najlepiej spełniały oczekiwania użytkowników.

3. Jakich plików cookies używamy? Stosowane są dwa rodzaje plików cookies "sesyjne" oraz "stałe". Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików "cookies" albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

4. Usuwanie plików cookies Pliki cookies są automatycznie zapisywane przez urządzenia wyświetlające strony internetowe (np. przeglądarki internetowe). Poprzez zmianę ustawień przeglądarki można blokować automatyczną obsługę plików "cookies". Zmiana ustawień obsługi plików cookies może mieć negatywny wpływ na wyświetlanie niektórych elementów strony internetowej.

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania go w sklepie www.perlita.pl

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy:

- ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014r. poz. 827),

-  Kodeksu Cywilnego,

3. Wszelkie uwagi odnoszące się do funkcjonowania sklepu www.perlita.pl prezentacji i wiarygodności danych lub stwierdzonych nieprawidłowości prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres: biuro@perlita.pl

Pliki do pobrania przez klientów

1. Wzór formularza odstąpienia od umowy