Reklamacja

1. Jeżeli dostarczony przez Sprzedawcę produkt jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową, poprzez pisemne złożenie reklamacji.

2. Klient ma prawo do złożenia reklamacji zakupionego towaru w ciągu roku od dnia stwierdzenia wady, jednak nie później niż do upływu 2-letniego okresu rękojmi.

3. Przesyłkę reklamacyjną należy wysłać do siedziby firmy na adres: Perlita, ul. Poznańska 5, 62-081 Przeźmierowo.

4. Do przesyłki reklamacyjnej należy dołączyć oryginał paragonu lub faktury oraz pisemny opis wady lub niezgodności produktu z zamówieniem.  

5. W terminie 14 dni od zgłoszenia reklamacyjnego Klient otrzyma odpowiedź na zgłoszoną reklamację. Nie udzielenie odpowiedzi w tym terminie skutkuje tym, że reklamację uważa się za uzasadnioną. Reklamacja powinna być ostatecznie załatwiona w terminie 30 dni.

6. Roszczenia reklamacyjne załatwiane są bezpłatnie. W przypadku stwierdzenia wad uzasadniających uznanie reklamacji, produkt zostanie naprawiony i odesłany Klientowi na koszt sklepu.  

7. W razie stwierdzenia uszkodzeń, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności (uszkodzenia z winy Klienta) Sklep www.perlita.pl skontaktuje się z Klientem w celu poinformowania go o ewentualnych kosztach naprawy. Klient może zlecić naprawę lub odebrać produkt bez naprawy.

Zwroty

1. Klient może zrezygnować z produktów zakupionych w Sklepie i odstąpić  od umowy bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie na piśmie.  Dla zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy zwracany produkt należy odesłać na własny koszt.

3. Klient może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

4. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy wszystkie otrzymane od klienta płatności, w tym koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od daty zwrotu towaru lub dostarczenia dowodu jego odesłania na nasz adres, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5. W razie odstąpienia od umowy, to co strony wzajemnie świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.

6. Sklep nie przyjmuje zwrotnych przesyłek za pobraniem.

7. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć informację o numerze rachunku na jaki ma nastąpić zwrot zapłaty.